Fenomén21
Fenomén21

Pro musica nostra

Vhodné pre všetkých HD
Dokument o medzinárodnom hudobnom festivale Pro musica nostra, tentoraz v zrenovovaných historických priestoroch kaštiela v Palárikove.
Dokument Pro musica nostra ("Pre našu hudbu") propaguje medzinárodné hudobné festivaly, ktoré už tri roky organizuje Hudobné centrum v historických, zrenovovaných priestoroch Slovenska – v kaštieľoch, chrámoch, kostoloch, rezidenciách a pod. Film vznikol v Nitrianskom samosprávnom kraji 28. septembra 2020 v rámci III. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra Nitriensi, na pozadí koncertu hudobného súboru Solamente naturali v Poľovníckom kaštieli v Palárikove. Deň po nakrúcaní bol festival kvôli pandemickým opatreniam zrušený. Na jednotlivých ročníkoch festivalov účinkujú špičkoví slovenskí i zahraniční sólisti, komorné súbory, zbory, orchestre a dirigenti. Premyslená dramaturgia koncertov zohľadňuje akustiku i sloh tej - ktorej pamiatky. Cieľom festivalu je prinášať hudbu poslucháčom do malých miest i obcí celého Slovenska, do unikátnych priestorov, kde kedysi znela. Poslucháči si okrem zážitkov zo stretnutí so živou hudbou vo vynikajúcej interpretácii odnášajú dojmy z historickej atmosféry priestorov, ktoré umocňujú ich zážitky.