Fenomén21
Fenomén21

ATLAS - envirocena Nadácie VÚB

Nevhodné do 12 rokov HD
Environmentálnu cenu Atlas získajú tí, ktorí povýšili ochranu Zeme a slovenskej prírody na svoju najvyššiu prioritu.
Prvý ročník ceny Atlas získajú tí, ktorí povýšili ochranu Zeme a slovenskej prírody na svoju najvyššiu prioritu. Toto ocenenie vyhodnocuje najlepšie témy s verejnoprospešnými ekologickými projektami a iniciatívami naprieč verejnou, mimovládnou, vzdelávacou aj súkromnou sférou na Slovensku. V našej krajine je množstvo ľudí, ktorí cítia nevyhnutnosť ochrany prírody a venujú jej všetko. Je to náročné a niekedy nepopulárne, ale má to nesmierny význam.