Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Plánka

Tragická báseň Federica García Lorcu. Prevzaté predstavenie z Divadla Andreja Bagara v Nitre.