Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Čas nášho mesta

Film zábavnou formou hovorí o histórii a súčasnosti mesta Bratislavy.