Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Folklórny festival Východná

Vhodné pre všetkých HD
Program detských folklórnych súborov.
Program prezentuje vývoj detského folklórneho hnutia od povojnového obdobia až po súčasnosť. Predstavuje vybrané reprezentatívne programové čísla detských folklórnych súborov z jednotlivých etáp vývoja, ktoré boli uvedené na FF Východná a v rámci hnutia Pri prameňoch krásy od 70. rokov 20. storočia.