Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Prírodné bohatstvo

Vhodné pre všetkých HD
Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.
Pre mnohých z nás sú netopiere známe predovšetkým z krvilačných príbehov. Napriek svojmu vzhľadu sa vyznačujú silnými rodinnými väzbami, príkladnou starostlivosťou o mláďatá, výnimočnými letovými a loveckými schopnosťami.