Prírodné bohatstvo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.
Les, to nie sú len stromy. Je to domov mnohých rastlín a živočíchov, ktorým poskytuje úkryt a potravu. V krajine plní funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability nenahraditeľné. Je najvýznamnejším zdrojom obnoviteľných surovín a vďaka svojim funkciám zohráva významnú úlohu pri tvorbe a ochrane ovzdušia, vody, pôdy, rastlín a živočíchov.