Bratislavská lýra 1983

Nevhodné do 7 rokov Európska tvorba