50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Bratislavská lýra 1983

Nevhodné do 7 rokov