Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

"Nech půdu žít"

Environmentálny dokument zoznamuje širokú verejnosť s dôležitou úlohou pôdnych organizmov na tvorbe pôdnych segmentov a na utváraní vlastnosti pôdy.