Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

"Nech půdu žít"

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Environmentálny dokument zoznamuje širokú verejnosť s dôležitou úlohou pôdnych organizmov na tvorbe pôdnych segmentov a na utváraní vlastnosti pôdy.
Vznik, údržba a správne fungovanie pôdy nie je možné bez pôdnych organizmov. Armáda mikróbov a drobných pôdnych živočíchov sú najlepšími spojencami, ktorí pracujú spoľahlivo. Pomáhajú riešiť zásadné problémy, akými sú výživa ľudstva a klimatická zmena. Dokumentom sprevádza známy pôdny biológ doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.