Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ľudia z Turčeka

Folklórne zvyky karpatských Nemcov žijúcich v okolí Turčeka.