Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Závislosť sa ťa dotýka

Byť nezávislým od závislosti na drogách, či alkohole, predpokladá počúvať osudy závislých.