Športová televízia
Športová televízia

Závislosť sa ťa dotýka

Nevhodné do 12 rokov HD
Byť nezávislým od závislosti na drogách, či alkohole, predpokladá počúvať osudy závislých.