Rodinný film

Nevhodné do 18 rokov HD Európska tvorba
Boj o prežitie sa v okamihu mení na krehký boj o rodinu.
Olmo Omerzu zachytáva fungujúcu rodinu v momente, keď rodičia odchádzajú na plavbu po Karibiku, doma nechávajú takmer dospelé deti. Zdanlivo príjemné obdobie bez detí a rodičov sa mení na boj o prežitie.