Parkúr Grand Prix Bratislava CSIO

Záznam zo súťaže jednotlivcov.