Fenomén21
Fenomén21

Kde bolo tam bolo (Kde bolo, tam bola)

Nevhodné do 12 rokov HD
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťom Milanom Lasicom.