Kde bolo, tam bola

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťom Pavlom Hammelom.