Kde bolo, tam bola

Nevhodné do 12 rokov HD
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťami Dodom Šuhajdom a Marcelou Laiferovou.