Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kde bolo, tam bola

Nevhodné do 12 rokov HD
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťom Martinom Valihorom.