Kde bolo, tam bola

Nevhodné do 12 rokov HD
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS s Ľubom Belákom a jeho hosťom Vašom Patejdlom