Byť zdravý je výhra - denné žrebovanie

HD
Súťaž o finančnú odmenu v podobe očkovacej prémie.