MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Ohrozené krídla - hľadanie krajiny

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film, ktorý umožní divákovi cez ohrozené vtáčie druhy - dropa fúzatého, orla kráľovského a krakľu belasokrídlu spoznať krajinu, regióny Slovenska, ktoré aj napriek pokračujúcej neľútostrnej devastácii si zachovávajú svoju osobitosť a zvláštne čaro, hodné pozornosti aj zahraničného návštevníka.
Prírodopisný dokumentárny film, ktorý približuje divákovi "osud" ohrozených vtáčích druhov, žijúcich v rôznych regiónoch Slovenska. Ide o dropa fúzatého, orla kráľovského a krakľu belasokrídlu. Desaťročia trvajúca necitlivá devastácia našej prírody - najmä používaním umelých hnojív, ale aj zcelovaním pozemkov, ich pripravila o ich prirodzené prostredie, v ktorom predtým žili a rozmnožovali sa. V súčasnej dobe pristúpil k ich nepriateľom nový fenomén: dravosť a necitlivosť nových podnikateľov. Tieto skvosty našej prírody sú naozaj vo veľkom nebezpečenstve a v ohrození. Dokumentárny film, ktorého scenár bol napísaný s veľkým citom, nechce divákovi ukázať len osobitosti prostredia, v ktorom tieto druhy žijú, ale ukázať aj krásu krajiny. Je to zároveň aj apel na našu verejnosť, ako je potrebné chrániť si našu prírodu.