Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

To sú veci

Detský program HD
Detská relácia, ktorej zámerom je predstaviť deťom rozprávky z celého sveta hravou formou bábkového divadla, pri ktorom sa využívajú bežné predmety z domácnosti.