50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

To sú veci

Detský program HD
Detská relácia, ktorej zámerom je predstaviť deťom rozprávky z celého sveta hravou formou bábkového divadla, pri ktorom sa využívajú bežné predmety z domácnosti.