Aréna

HD Európska tvorba
Aréna je relácia, v ktorej mladí ľudia riešia svoje problémy pomocou online psychologického poradenstva.