50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Aréna

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Aréna je relácia, v ktorej mladí ľudia riešia svoje problémy pomocou online psychologického poradenstva.