Večer Milana Markoviča

Nevhodné do 12 rokov
Hudobno-zábavná relácia. Hosťami archívnej relácie sú Róbert Fico a Peter Kresák.