Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

IQ (IQ )

Vhodné pre všetkých
Mesačník zameraný na logické myslenie, talent a dôvtip .