Žena za pultom

Ľudské príbehy spoza pultu fiktívneho socialistického obchodu.