Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Pramienok

Detský program
Cyklická relácia s náboženskou tematikou venovaná deťom. Na začiatku školského roka o liturgických reáliách, kostoloch a sv. omši.