Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD
Televízny záznam rozhlasovej talkshow.