Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD
Televízny záznam rozhlasovej relácie - Hosť Nory Gubkovej.
Hosťom Nory Gubkovej bude rehoľná sestra Dagmar Kráľová, ktorá patrí do komunity Seleziánok. Získala doktorát z biblickej teológie.