Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD
Televízny záznam rozhlasovej relácie - Hosť Nory Gubkovej
Hosťom Nory Gubkovej je vedecká pracovníčka Magdaléna Adamus, ktorá sa zaoberá  problematikou podnikateľského prostredia na Slovensku.