Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD
Televízny záznam rozhlasovej relácie - Hosť Nory Gubkovej. V štúdiu privítame známeho a obľúbeného českého herca Miroslava Donutila.