Športová televízia
Športová televízia

Kráľovstvo krivých zrkadiel

Nevhodné do 12 rokov
O zanedbávaní citovej výchovy detí a jej dôsledkoch v neskoršom veku.
Analytický publicistický film o zanedbaní citovej výchovy detí, čo môže v dospelosti vyústiť až do krajných situácií - k vraždám a samovraždám.