Radosť zo života

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Dokument o uznávanom prozaikovi, básnikovi a publicistovi
Slová sú semená, ktoré nám daroval Boh. Tie slová sú klíčivé, v každom, aj tom tvrdom slove je uložené zrno a záleží len na nás, čo z toho zrna vyklíči. /Vincent Šikula/ Na Vincenta Šikulu spomínajú prvá manželka Alica Kalmančoková, druhá manželka Anna Šikulová, dcéra Veronika Šikulová, sestra Alžbeta Vandová, spisovateľ Ján Litvák a suseda Mária Fialová.