Radosť zo života

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Dokument o uznávanom prozaikovi, básnikovi a publicistovi
Seriál o nežijúcich osobnostiach slovenského kultúrneho a spoločenského života. Pocit radosti akoby sa vytrácal nielen z našich životov, ale aj z televíznej obrazovky. Nový projekt Slovenskej televízie ho má zakotvený už priamo v názve. Pre tvorcov relácie je radosť zo života ako taká synonymom vyvrcholenia tvorivej, zmysluplnej práce, schopnosti odovzdávať pozitívnu energiu, budovať trvalé hodnoty a nielen naplno prežívať krásne aj bolestné okamihy života, ale zároveň ich aj transformovať do umeleckého diela, športového výkonu, či hodnotného názoru. Rekonštrukčný portrét o známom prozaikovi, básnikovi a publicistovi nakrútila režisérka Miriam Petráňová. Slová sú semená, ktoré nám daroval Boh. Tie slová sú klíčivé, v každom, aj tom tvrdom slove je uložené zrno a záleží len na nás, čo z toho zrna vyklíči. /Vincent Šikula/