Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Radosť zo života

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Návšteva v ateliéri uznávaného výtvarníka.
Maliar, grafik a hlavne ilustrátor detských kníh, ale i autor bývalých československých bankoviek. Albín Brunovský je považovaný za hlavného predstaviteľa fantazijného realizmu 2. pol. 20. storočia. Jeho inšpirácie siahajú až do detstva, na krajinu a atmosféru z rodného Záhoria. Najradšej mal, keď sedel s lupou nad stolom a ryl novú grafiku. Jeho obrazy sú plné výjavov, ktoré je potrebné čítať ako text. Tisíce, ba možno až nespočítateľné množstvo čiar urobil tento muž, aby zobrazil panoptikum života a o to viac sa to teatro mundi stalo v jeho obrazoch pre diváka skutočným. Spomínať na neho bude manželka Klára Brunovská, dcéra Hanka Onrejíčková, výtvarník Miroslav Cipár, rytec cennín Martin Činovský, kunsthistorička Ľudmila Peterajová a spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý povedal: "Albín bol ako tá priadka z rozprávky, čo mala zväčšený orgán, podľa toho, čo robila. On mal mozoľ na prste, takže bol tiež rozprávková bytosť".