Športová televízia
Športová televízia

EKO ďalej

Vhodné pre všetkých HD
Dokumentárny film o najväčších hrozbách pre naše životné prostredie.
Poľnohospodárstvo bolo vždy úzko späté s našou kultúrou. Naši starí rodičia buď pôdu vlastnili, alebo obrábali cudziu. Dnes môže pôda zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní dopadov klimatickej krízy. Ak je správne využívaná a šetrne obrábaná, má obrovský potenciál v záchyte uhlíka a zadržiavania vody v krajine. Ak budeme pôdu naďalej obrábať priemyselným spôsobom, bude naopak ku klimatickým zmenám prispievať.