Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra 1966

Záznam 1.ročníka Medzinárodného festivalu tanečnej piesne.