Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavská lýra 1966

Vhodné pre všetkých
Záznam 1.ročníka Medzinárodného festivalu tanečnej piesne.