Príbehy z čarovnej záhrady

Detský program HD
Francúzsky animovaný seriál.
Apollo je dobrosrdečný a dôvtipný svrček, člen kočovného divadla, ktorý nám vyrozpráva svoje príbehy zo života so svojimi nerozlučnými kamarátmi, najdrobnejšími obyvateľmi čarovnej lúčnej záhrady.