Modlitba sv.ruženca

"Spievajme Márii radostnú pieseň...." Táto strorbylá pieseň zazneje na úvod Radostného ruženca Panny Márie, ktorý sa modlil pápež Ján Pavol II. v Kostole Panny Márie Loreánskej v Bratislave.