Na programe televízia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Kapitoly z dejín československej televíznej tvorby. Prierez komediálnou tvorbou.
Česko-slovenská komédia je ako celok pozoruhodná najmä svojím širokým záberom – popri adaptáciách klasikov stoja príbehy zo súčasnosti, bohatá je aj pokiaľ ide o formálne spracovanie. Nachádzajú sa tu hodinové filmy, mikrokomédie, grotesky, satirické skeče. Tie boli prvým, čisto televíznym tvarom. Televízna komédia je divácky vďačný žáner, ale autorsky nesmierne ťažká vec. Je zameraný na široké publikum, ktoré má o tom, čo je a nie je humorné, dosť rozdielne predstavy. Napriek tomu v televíznom archíve nájdeme množstvo vydarených diel.