Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

"ESET Science Award 2021"

Záznam z udeľovania ocenení ESET Science Award, ktoré je poctou pre mimoriadne osobnosti slovenskej vedy.