Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Jedenáste prikázanie

Záverečná časť adaptácie románu Jána Jonáša o premenách slovenskej dediny na sklonku II.svetovej vojny a v povojnových rokoch.