MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Jedenáste prikázanie

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
I.časť televíznej adaptácie románu Jána Jonáša o premenách slovenskej dediny na sklonku II.svetovej vojny a v povojnových rokoch.
Prvá časť 5-dielneho seriálu, televíznej adaptácie románu Jána Jonáša. Obraz záhorskej dediny Drienkovce z obdobia krátko pred príchodom Sovietskej armády v 2.svetovej vojne a organizovania družstevnej veľkovýroby v povojnových rokoch.