Drevené plastiky

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Dokumentárny film o ľudových rezbároch.
Z pozoruhodných prejavov slovenského ľudového umenia tvorcovia relácie predstavujú námetový okruh drevených plastík. Svojim pôvodným obsahom odrážali v minulosti isté kultové zvyklosti vyplývajúce z vtedy nevysvetliteľných prírodných javov. Ich krásu a formu však človek umocňoval najrozmanitejšou výzdobou i keď často veľmi jednoduchými výrazovými prostriedkami. So zánikom pôvodných funkcií nezanikla však tvorba ľudových plastík až podnes.