Príbeh rieky Hornád

Vhodné pre všetkých HD
Ekologicko- vzdelávacia relácia pre žiakov, učiteľov a rodičov je zameraná hlavne na mladých ľudí, aby oni vytvárali obsah, aby reagovali na prostredie sebe vlastným spôsobom.